Minusta

Yli 20 vuoden työkokemus erilaisista organisaatioista niin asiantuntijana, päällikkönä kuin johtajanakin on kerryttänyt niin monia ajatuksia ja kokemuksia, että tuntui tärkeältä katsella työelämää välillä tarkkailijan silmin. Yrittää ymmärtää. Lisäksi lukemattomat keskustelut ihanien työkavereiden kanssa niin työmotivaatiosta, ryhmähengestä, siviili- ja työelämän yhdistämisen haasteista kuin huonosta johtamisestakin saivat miettimään mikä ihme työn tekemisessä oikein mättää. Ja taiteilijasielu kun olen, niin asiaa piti tarkastella jotenkin uudesta näkökulmasta. Jotta syntyisi jotain uutta, ja tässä tapauksessa uutta tietoa. Oma intuitio kolkutteli pitkään ja ohjasi huomaamattani valintoihin, joihin itsekin vihdoin heräsin. Miten kaikkea kertynyttä tietoa ja kokemusta pitää käyttää uuden ajattelun synnyttämiseen, ja tätä kautta ihmisten elämän laadun lisäämiseen ja, lopulta, yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvattamiseen.

Intuitio ansaitsee oman paikkansa tiedon lähteenä myös työpaikoilla

Intuitio on minulle oman itsen, tai oman sisäisen äänen kuuntelemista. Asta Raami on tutkinut Suomessa miten intuitiota voi tietoisesti hyödyntää monissa eri elämän tilanteissa. Yritystoiminnassa perheyrityksissä intuitiota on osattu hyöyntää jo pitkään, kuten Marja-Liisa Kakkonen osoitti väitöskirjassaan vuonna 2006. Suomalaista innovaatioalaa tutkiessaan Olli Hyppönen totesi päätöksentekijöiden käyttävän intuitiota erityisesti epävarmoissa päätöksentekotilanteissa.

Mistä intuitio tulee, kannattaako siihen luottaa ja uskaltaako siitä puhua omalla työpaikalla? Intuitio ansaitsee oman paikkansa tiedon lähteenä myös työympäristössä, käytämmehän useimmat intuitiota joka päivä. Eikä ihminen muutu toiseksi vain siksi, että astuu työpaikan ovesta sisään. Mutta jokin meitä estää, kun kerran intuitiolla harva uskaltaa ideoitaan tai päätöksiään perustella.

Nämä ovat omat lähtökohtani aloittaessani väitöskirjatutkimusta intuition käytön mahdollisuuksista ja hyödyistä työpaikoilla., Tulen kirjoittamaan intuitiosta sitä mukaa kun tutkimukseni etenee: miten eri tieteenalat ovat intuitiota käsitelleet, miten intuitio liittyy systeemiälyyn, tunneälyyn, empatiaan tai oivalluksiin, muutamia läheltä liippaavia käsitteitä mainitakseni. Onko intuitio jokin ”tapa ajatella”, joka joillain on mutta toisilla ei? En tiedä. Vielä. Mutta otetaan yhdessä selvää!