Mitä intuitio on

Mitä intuitio on? Vaisto mitä seuraamme, mikä erottaa oikean väärästä, se ”joku”, joka ohjaa meitä jatkamaan etsimistä vaikka seinät nousevat koko ajan vastaan, kylmät väreet kun jotain merkittävää tapahtuu. Vai jotain muuta. Riippuu, keneltä kysyy.

Taloustieteen Nobel-voittaja Daniel Kahneman on kirjoittanut kansantajuisen kirjan intuitiosta Thinking Fast and Slow. Intuitio on tiedon käsittelykyvyltään ja mekanismiltaan aivan omaa luokkaansa. Alitajuinen, usein hankalasti verbalisoitava ja holistinen prosessi, jonka lopputulema herättää tunteen tiedon varmuudesta, ja joskus oivalluksen uudesta näkökulmasta ongelmaan. Intuitio ja rationaalinen päättely ovat rinnakkaisia prosesseja päätöksenteossa, joita molempia tarvitaan päätöksen syntymiseksi. Intuitio on tunnettu asiantuntijatiedon lähde. Uuden tiedon synnyttämisessä intuitio toimii usein koko prosessin käynnistäjänä, alkuunpanijana. Yrittäjät käyttävät intuitiota laajasti. Lisäksi tiedetään, että intuitio ohjaa sekä taiteilijoita, tutkijoita että keksijöitä, kuten intuitiotutkija Asta Raami on väitöskirjassaan esittänyt.

Puhuessamme intuitiosta puhumme usein yksinkertaisesti eri asioista

Silti harvoissa yrityksissä puhutaan intuition hyödyistä tai kehitetään sen käyttöä tiedon lähteenä. Työntekijöiden kykynä intuitiota ei hyödynnetä eikä intuitiota johdeta. Syitä voidaan etsiä ainakin käsitteen monimuotoisuudesta ja erilaisista tulkinnoista. Intuitiota pitää ensin ymmärtää, jotta sitä voi hyödyntää ja johtaa uuden tiedon, innovaatioiden ja kilpailukyvyn lähteenä.

Oma lamppuni syttyi, kun luin ensi kertaa systeemiälystä Raimo P. Hämäläisen, Rachel Jonesin ja Esa Saarisen kirjassa Being Better Better - Living with Systems Intelligence. Ymmärsin katsoa intuitiivisuutta kolmen eri tason toimintana: yksilön omana kokemuksena (esim. asiantuntijaintuitio –”tiedän, että tässä tilanteessa kannattaa toimia näin”, tai moraalinen intuitio –”tämä on oikea tapa toimia”), vuorovaikutustilanteissa (vaistonvaraisuus, tilanneherkkyys) ja systeemisenä kokonaisuuksien hahmottamisena (uudet oivallukset). Johdon päätöksenteossa intuitiota on tutkittu yksilön ominaisuutena tai tiedonhakutoimintona. Yrittäjien ja Nobel-palkittujen tutkijoiden osalta korostuvat kokonaisuuksien uudenlainen hahmottaminen ja oivallukset. Arkikielessä ihmiset usein tarkoittavat intuitiivisuudella vaistonvaraisuutta ja tilanneherkkyyttä, tai sitten omaa kokemustaan sisäisestä äänestä. Ei ihme, että intuitio ja intuitiivisuuden käyttö ja hyödyllisyys eri tilanteissa herättävät hämmennystä ja eriäviä näkemyksiä.

Ehkä tämä onkin suurin syy sille, etteivät organisaatiot osaa hyödyntää työntekijöiden intuitiivisuutta kykynä ja taitona. Puhuessamme intuitiosta puhumme yksinkertaisesti eri asioista. Myös luottamuksella lienee vaikutusta intuition käyttöön työpaikoilla– ainakin työntekijän näkökulmasta vaikeasti verbalisoitava uusi ajatus jää helpommin ilmaisematta, jos työntekijä pelkää vaikuttavansa epäammattimaiselta muodollisuutta edellyttävässä ympäristössä.